Dnes je pondělí 19.3.2018
Misijní rodina Donum Dei

"Obnovit dialog mezi Bohem a lidstvem, to je poslání misionářek"
(Otec Roussel, 8. června 1910 - 22. února 1984)

Evropa první poloviny XX. století je hluboce poznamenána dvěma světovými válkami. Ve Francii je dělnictvo otřeseno ve svých sociálních strukturách rozvojem industrializace a masivním exodem z venkova - postupně ztrácí smysl Boží a křesťanské hodnoty. Francie potřebuje misionářky. Tváří v tvář k tomuto odkřesťanštění se postavila Katolická akce, která starostlivě formovala mladé apoštoly. Z této misionářské starosti kardinála Suharda, pařížského arcibiskupa, vzniká misie francouzská a potom pařížská. tec Marcel Roussel - Galle, který byl vysvěcen na kněze v roce 1934 v Besanconu, je uchvácen touto myšlenkou nové evangelizace, která se rýsuje. Po přečtení knihy otce Godina "Francie, země misie", se cítí vybízen Duchem Svatým, aby založil novou duchovní rodinu, která by odpovídala misijním potřebám své doby. V roce 1947 jede do Paříže, aby se zcela věnoval této misii. Zasvěcuje své dílo Panně Marii a vždy říká: " To Ona všechno dělá." Toto misijní dílo se rozšiřuje do všech pěti kontinentů.

"Přitahují mě nevěřící lidé. Chtěl bych je evangelizovat prostřednictvím mladých dívek, které se jako panny zasvětili Bohu"
(Otec Roussel)

11. února 1950 otec Marcel Roussel dává prvním dívkám název:
Pracující misionářky neposkvrněné Panny Marie

Tyto dívky berou Pannu Marii za vzor a chtějí:
 • žít jako laičky ve světě
 • žít v rodině sester všech ras
 • odejít poslušně do kterékoliv země, do které budou poslány
 • svou lásku ke Kristu žít během své každodenní práce
 • přinášet celému světu Kristovo světlo
V duchu malé Terezie z Lisieux a svatého Františka Saleského, podle vzoru svaté Jany z Arku a podle prvních křesťanských panen se misionářky zavazují stále následovat Krista. V den jejich zásnub se nabízejí Boží milosrdné lásce a stávají se členkami karmelského třetího řádu ve světě.

"Lidem věřícím i nevěřícím je třeba přinášet "Živou vodu", to znamená Boží milosrdnou lásku, která znamená odpuštění a milosrdenství"
(Otec Roussel)

V roce 1981 tváří v tvář krizi, která v celém světě poznamenává tolik domovů, otec Roussel věří, že evangelizaci bude možné uskutečňovat skrze duchovní obnovu rodiny, která je základní buňkou církve. Vedle sester misionářek se začínají angažovat další skupiny lidí - děti, mládež, i kněží svobodně a společně vytvářejí:

Bratrstvo Donum Dei
Každý člen se snaží žít ve své rodině, na svém pracovišti, ve své čtvrti a ve svém povolání v duchu evangelia tak, jak to naznačil otec Roussel, podle spirituality Karmelu, malé Terezie z Lisieux a svatého Františka Saleského:
 • obětovat každodenní práci, radost i námahu
 • evangelizovat rodiny podle učení církve
 • angažovat se v práci ve farnostech
 • starat se o lidi zraněné životem, prostitutky, vězně, narkomany, navštěvovat nemocné
 • snažit se přibližovat nevěřícím
Po uplynutí doby formace členové Bratrstva, stejně jako sestry misionářky Donum Dei, skládají nejdříve časné a později věčné sliby třetího karmelského řádu ve světě. Podle příkladu svaté Terezie z Lisieux se navždy obětují Boží milosrdné lásce.

"Ať oheň lásky zapálí svět"
(Otec Roussel)

Misijní dílo Donum Dei
Ve snaze posvěcovat svět a rodiny se sestry misionářky Donum Dei angažují v nejrůznějších společenstvích: v restauracích Živá voda, v centrech pro poutníky, v jeslích, ve studentských střediscích, působí jako katechetky...
Sestry věnují mimořádnou pozornost nejchudčím čtvrtím a nejuboženějším lidem:
 • vést lidi ke Kristu, zvěstovat jeho slovo, připravovat je k přijetí svátosti
 • svědčit o Boží velikosti a jedinečnosti navzdory okolnímu materialismu
 • vyzařovat Boží lásku, která spojuje muže a ženy všech ras a nejrůznějších postavení

V současné době Misijní rodina Donum Dei působí na třiceti místech pěti kontinentů:
v Evropě: Francie, Itálie, Velká británie , Polsko, Česká republika
v Africe: Burkina Faso, Kamerun, Keňa, Demokratická republika Kongo
v Asii: Vietnam, Filipíny
v Americe: USA, Mexiko, Peru, Brazílie, Argentina
v Oceánii: Nová Kaledonie, ostrov Wallis a Futuna (Francouzská Polynésie)

Centrum Misijní rodiny Donum Dei je v Římě.

"Zemřu klidně, bude-li Rodina Donum Dei řízena Karmelem"
(Otec Roussel)

Na základě duchovního světla obdrženého několik dní před svou smrtí 22. února 1984 a v souladu se zakladatelskou ideou žádá otec Roussel, aby byla Rodina Donum Dei právně připojena ke Karmelu. 22. února 1987 ji generální představený řádu uznává dekretem za člena III. Karmelského sekulárního řádu.
V České republice slouží 16 sester, zejména z Burkina Faso, ale také z Nové Kaledonie, Konga, Peru a dalších zemí.

Maria, Matko a Krásno Karmelu, Ty jsi otevřela svůj plášť sestrám misionářkám a členům Bratrstva. Nadšeně jsme se nechali obléci do Tvého mateřského pláště, představovaného škapulířem. Naše paní z hory Karmel, děkujeme Ti, že jsi nás přijala do své rodiny.
login | © 2007 All rights reserved | created by Joe
Misijní rodina Donum Dei děkuje společnosti Aerohosting za poskytnutí webového prostoru.
Valid XHTML 1.0 Strict